U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het huis ligt direct aan wandel- en fietspaden in het beekdal van het Koningsdiep/de Boarne aan de Beetsterzwaagse bossen en Lippenhuisterheide en omliggende natuurgebieden. www.beekdallandschapkoningsdiep.nl  

www.fryskegea.nl

De Bûtewei (Buitenweg) was in de Middeleeuwen de weg waarover men langs de rivier kon reizen. Dichterbij de rivier was het te moerassig. Het gebied heeft een zg. coulissenlandschap: kleine percelen weiland omzoomd door houtwallen en afgewisseld met bos en hei. In de vroege Middeleeuwen, zo 1100-1200 was er een nederzetting in het land vlak achter het huis. Jammer genoeg is daar niets meer van te zien. In de omgeving zijn her en der nog wel resten van vroegere bewoning te vinden.

In het huis liggen korte en langere wandel- en fietsroutes die wij zelf gemaakt hebben, de meeste beginnend en eindigend bij het huis. Voor begeleide natuurwandelingen kunt u kijken op www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl 

Naar het Oosten liggen nog meer bossen en heidevelden. Dichtbij het Weinjeterper Schar, de mooie Duurswouder heide en de heide van Bakkeveen/Allardsoog. Verderop in Appelscha en in Drenthe nog meer en ook zandverstuivingen.

Naar het westen is het landschap opener, weidser, meer water. Een van oudsher armoedige streek, het verveningsgebied. Niet voor niets ontstond de Nederlandse arbeidersbeweging met Domela Nieuwenhuis in plaatsen als Tynje en Nij Beets. Nu is het een mooie streek met o.a. het schitterende laagveenreservaat "de Deelen", waar je in absolute stilte kunt lopen over smalle paadjes en kleine bruggetjes. www.natuurlijkwandelen.nl/de deelen

Ook erg fraai is het petgatengebied (water en moeras) "de Kraanlânnen" bij de Veenhoop (richting Drachten), wat een vogelparadijs is.

De Opsterlandse Compagnonsvaart, gegraven in de verveningstijd, is nog altijd in gebruik, nu voor pleziervaart en bekend als de Turfroute. Deze loopt van Heerenveen/Akkrum via Gorredijk/Lippenhuizen naar Appelscha en Drenthe. De vaart ligt niet ver van het huis, ook heel mooi om langs te fietsen. Maak een stop bij de sluizen. www.turfroute.nl

Nabij Heerenveen ligt parklandschap Oranjewoud. Ooit hadden de Nassaus hier een paleis, nog altijd staan er mooie oude landhuizen in een prachtig gebied. Mooi in de natuur ligt het museum "Belvédère", een hypermodern gebouw dat gebouwd is over een vaart die een zichtlijn vormt van een oud landgoed. Interesante collectie en tentoonstellingen moderne schilderkunst. www.museumbelvedere.nl

In het seizoen zijn er allerlei particuliere tuinen te bezichtigen. Kijk voor agenda op www.rondtuinen.nl

Bijzonder is de Ecokathedraal in Mildam, waar kunstenaar Louis le Roi tientallen jaren tegels en stenen heeft gestapeld tot enorme forten waar vervolgens de natuur weer bezit van neemt. www.ecokathedraal.nl Le Roi is inmiddels overleden, een groep vrijwilligers zet het werk voort.

Langs de weg van Beetsterzwaag naar Lippenhuizen, hoog in de bomen, zo'n vijftien bewoonde ooievaarsnesten! Ze arriveren eind februari/begin maart en vertrekken in oktober. Je ziet deze prachtige vogels hier overal fourageren, vaak ook achter uw huis. www.ooievaars.nl

Op het erf zijn allerlei vogels, zoals huismus, heggenmus, koolmees, pimpelmees, diverse vinken, roodborstjes, merels, duiven, tortels, soms een (bonte) specht, soms een winterkoninkje. Achter huis in het land vaak de ooievaars, reigers, allerlei vogels. De koekkoek achter in het bos. In de winter veel ganzen. Ook nijlganzen, uitheems maar ingeburgerd.
Regelmatig zijn er reeen in het land, en hazen. De laatste tijd zien we een eekhoorn in de bomen achter huis.

Afhankelijk van het seizoen - en van de keuzes die de boer maakt - lopen er koeien of schapen, of wordt het weiland gebruikt als hooiland.

www.fietspad.nl   www.wandelpad.nl